مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS1-50 - المساحه : 50 جيجا
الباندويث : 500 جيجا
الرام : 1 جيجا
سرعة الأتصال : 100Mbs
عدد الايبهات : 1
نظام التشغيل : Centos 6

VPS2-100 - المساحه : 100 جيجا
الباندويث : 1000 جيجا
الرام : 2 جيجا
سرعة الأتصال : 100Mbs
عدد الايبهات : 1
نظام التشغيل : Centos 6

VPS3-200 - المساحه : 200 جيجا
الباندويث : 1500 جيجا
الرام : 4 جيجا
سرعة الأتصال : 100Mbs
عدد الايبهات : 1
نظام التشغيل : Centos 6

VPS4-500 - المساحه : 500 جيجا
الباندويث : 2000 جيجا
الرام : 6 جيجا
سرعة الأتصال : 100Mbs
عدد الايبهات : 1
نظام التشغيل : Centos 6

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.244.18) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution